Delprojekter

Maabjerg Energy Concept samler for første gang flere forskellige bioenergianlæg i ét stort energikoncept, hvor af nogle er eksisterende anlæg, der udvides og/eller ombygges:

 

Maabjerg BioEnergy

Maabjerg BioEnergy.

Maabjerg BioEnergy blev indviet i 2012 og er nu i fuld kommerciel drift. Anlægget omdanner årligt 850.000 tons biomasse til biogas.

Maabjerg BioEnergy vil få udvidet tank-lagerkapaciteten til at modtage vinasse fra bioethanolproduktionen og vil samtidig få et mindre procesanlæg til at rense biogas, så den kan opgraderes til samme kvalitet som naturgas (såkaldt VE-gas).

 

 

 

Måbjergværket

Måbjergværket. I baggrunden til venstre ses Maabjerg BioEnergy, som ligger på nabogrunden.

Måbjergværket blev idriftsat i januar 1993 og producerer el og fjernvarme ved hjælp af afbrænding af halm, flis, affald og spildevandsslam og biogas fra Maabjerg BioEnergy. I spidslastsituationer kan anlægget fyre med naturgas.

 

Måbjergværket vil blive ombygget til primært at anvende lignin fra bioethanolprocessen, fiber fra biogasproduktionen og affald som fremtidigt brændsel.
Samtidig skal værket kunne levere damp til brug for bioethanolproduktionen. Procesvarme fra bioethanol-fremstilling vil til gengæld blive udnyttet til fjernvarme.

Restprodukter fra bioethanolproduktionen vil erstatte den affaldsmængde, som i dag importeres fra London for at producere el og fjernvarme til Holstebro og Struer.

 

 

 

Maabjerg Bioethanol

Bioethanolfabrikken skal omdanne halm til biobrændsel.

Maabjerg Bioethanol er et nyt fabriksanlæg, som skal opføres på grunden ved siden af Maabjerg BioEnergy.

 

Fabrikken skal anvende 300.000 tons halm til at producere 2. generations bioethanol.

Halmen vil primært blive leveret fra nærområdet (ca. 50 km radius) på lastvogntog med 24 bigballer à 0,5 ton.

I processen bliver halmen først snittet/hakket i stumper, og der efter vil damp ved meget højt tryk blive tilført fra Måbjergværket. Ved destillering af ethanolen vil der blive tilsat enzymer, som frigør sukkerstoffer i halmen.


Restprodukterne er vinasse og lignin. Vinasse er et sirupsagtigt, tyktflydende og meget sukkerholdigt produkt, som er velegnet til brug i biogasanlægget.


Lignin er den faste, tilbageværende del af halmstrået, når sukkeret er trukket ud. Det kan brændes af i kraftvarmeværket, eller man kan samle stoffet og sælge det som råvare til fremstilling af f.eks. bioplast. 

 

 

 

Maabjerg Affald

Maabjerg Affald er et nyt affaldsbehandlingsanlæg, som adskiller den faste og flydende del af 50.000 tons affald ved hjælp af damp og enzymer. Den flydende del afgasses på biogasanlægget, og den faste del energiudnyttes på kraftvarmeanlægget.

  

Opdatering, dec. 2013: I den seneste projektfase har man besluttet, at affaldsbehandlingsanlægget ikke vil blive opført i første omgang. De indsamlede resultater i projektarbejdet er gemt, men ikke glemt, og delprojektet får status som fremtidigt udviklingsprojekt.

 

 


Siden er opdateret 12. januar 2014